Καθώς προσπαθούμε να γνωρίσουμε και να κοινωνίσουμε την ουσία της Δημοκρατίας, παρατηρούμε διάφορους περίεργους φορείς οι οποίοι υποτίθεται ότι κάνουν το ίδιο, αλλά πετυχαίνουν  τα ….αντίθετα αποτελέσματα.

Ένας τέτοιος περίεργος φορέας, είναι και το Ίδρυμα Ωνάση.