Ιστορία Χαρτογραφίας: – 2.500 π.Χ.: οι Βαβυλώνιοι παρουσιάζουν τον αρχαιότερο -μέχρι στιγμής- χάρτη, σε πηλό. Διαίρεσαν τον κύκλο σε μοίρες, στην χαρτογραφία.