Όταν κάποτε οι Μήδοι, έγιναν πολύ δυνατοί και καταπίεζαν αφόρητα τις ελληνικές Πόλεις-Κράτη της Μ. Ασίας, κάποιοι Τήϊοι και Φωκαείς προτίμησαν να μετακομίσουν, παρά να μηδίσουν. Έτσι, οι Τήϊοι (Τεώ), αποίκησαν τα Άβδηρα της Θράκης, το 656 με ιδρυτή τον Τιμησία τον Κλαζομένιο. Όταν καταστράφηκε από θρακικά φύλα, οι Τήϊοι, τα επανοικοδόμησαν το 543. (Αντίστοιχα οι Φωκαείς, ίδρυσαν την Μασσαλία στην σημερινή Γαλλία, και την Αλαλία στην Κορσική).  Το ότι τα Άβδηρα, δημιουργήθηκαν  από την ανάγκη των ανθρώπων, να είναι ελεύθεροι, είναι το βασικό χαρακτηριστικό αυτής της πόλεως-κράτους, η οποία έβγαλε προσωπικότητες όπως ο Πρωταγόρας και ο Δημόκριτος. (αλλά και Λεύκιππος, Βίων, Ανάξαρχος, Εκαταίος, Αξινός(;)). Ο Ανάξαρχος ήταν δάσκαλος του Πύρρωνα. Άλλοι ήταν μαθητές του Πύρρωνα. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τις φιλοσοφικές θέσεις, δείχνουν ότι όλοι οι φιλόσοφοι, σοφιστές και λοιποί παρόμοιοι, λειτουργούσαν σε Σχολές-όπως εμείς σε Πανεπιστήμια- και συνέχιζαν το ερευνητικό έργο των προηγουμένων. Είναι φανερή η επίδραση του Πρωταγόρα, στον Πύρρωνα. Όλοι αυτοί, αποτελούσαν ένα αέναο μελίσσι έρευνας, γνώσης και ομαδικής εργασίας. Ο Πρωταγόρας, λοιπόν, αποτελεί, μία  -άγνωστη και ανεξερεύνητη για μας- κορυφή, μίας τέτοιας λαμπρής κοινωνίας.