ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Όπως η Ακρόπολη, αποτελεί το κορυφαίο δείγμα του Αθηναϊκού πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί το κορυφαίο δείγμα του Ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος αποτελεί το κορυφαίο δείγμα του Παγκόσμιου πολιτισμού, έτσι και ο Θεμιστοκλής αποτελεί την κορυφαία προσωπικότητα του αρχαίου κόσμου, ενδεχομένως και του νέου. Ο Θεμιστοκλής, για κάποιους λόγους είναι μέλος της κοινότητας των «παραγκωνισμένων προσωπικοτήτων». Όμως, το έργο του και μόνο, είναι τόσο τεράστιο και ανυπέρβλητο, ώστε γίνεται φανερόν ότι έχουμε κάποια προβλήματα -σαν κοινωνία- εφόσον δεν κάνουμε το παν για να το αναδείξουμε. Πιό συγκεκριμένα: